Personalia

   

Nama                   : H. MIFTACH ARIFIN SANTOSA,M.Si

Jabatan                : Kepala Sekolah

Tempat/tgl lahir     : Kediri, 4 Maret 1950

Pend. Terakhir      : S.2

Alamat                 : Ds. Kandangrejo  RT.01 RW. 03

 

 

 Nama                   : SUMARDI, BA

Jabatan                : GBS Geografi

Tempat/tgl lah       : Magetan, 10 Oktober 1946

Pend. Terakhir       : IKIP / SARMUD

Alamat                 : Ds. Kedungpring RT.02 RW. 02

 

Nama                     : AMIN SUGIHARTO, S.Pd.

Jabatan                  : GBS Matematika

Tempat/tgl lahir      : Lamongan, 29 Mei 1955

Pend. Terakhir        : S.1

Alamat                   : Jl. Sumowiharjo no.3 Banaran Babat

   

Nama                            : DJUPRI BASUWONO, S.Pd.

Jabatan                        : Waka Humas/ GBS Ekonomi

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 13 Juni 1956

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Kedungpring RT.01 RW. 02

   

Nama                            : HARTO SETIYO UTOMO, S.Pd.

Jabatan                        : Koord. BP-BK / GBS Sosiologi

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 18 Januari 1963

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Mojorejo – Modo

   

Nama                            : Drs. ABU HAMID, M.Ag.

Jabatan                        : GBS PAI

Tempat/tgl lahir             : Bojonegoro, 23 Juni 1961

Pend. Terakhir               : Pasca Sarjana

Alamat                          : Ds. blawirejo – Kedungpring

 

 

 

Nama                            : Ir.M.SAIFUDDIN MUSTOFA

Jabatan                        : Wakasek Kurikulum/GBS Kimia

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 29 September 1963

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Kauman – Kedungpring

 

 

 

Nama                            : UMI ROHMAH HIDAYAT, S.Sos.

Jabatan                        : GBS B. Inggris

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 22 Desember 1971

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Jl. S. Soeprobo 386

Kedungpring

 

Nama                            : Drs. JAUHAR EFFENDI

Jabatan                        : GBS PAI

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 6 Juni 1966

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Jl. A.Yani 35 Banaran-Babat

 

 

 

Nama                            : SUJITO, S.Pd.
Jabatan                        : Wakasek Kesiswaan/GBS MTK

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 5 November 1973

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : RT.02 RW. 02 Kedungbanjar –  Sugio

 

 

 

Nama                            : SITI SUGENG RAHAYU, S.Pd.

Jabatan                        : GBS B. Indonesia

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 29 September 1965

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Kandangrejo

 

 

 

Nama                          : SURIPTO, S.Pd.

Jabatan                        :  Waka.Sarpras / GBS BIN

Tempat/tgl lahir             : Jombang, 11 November 1977

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Jl. Pemuda Gg.Baru Kedungpring RT.02/II

 

 

Nama                           : FAZAR BUDY ASMORO, S.Pd.

Jabatan                        : Staf Waka.Kesiswaan/GBS MTK

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 27 Nopember 1980

Pend. Terakhir               : S-1 IKIP PGRI Bojonegoro

Alamat                          : Ds. Sidomlangean

 

 

 

Nama                           : SRIMIATI, S.Pd.

Jabatan                         : GBS. Ekonomi

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 8 Januari 1978

Pend. Terakhir               : S-1

Alamat                          : Maindu – Kedungpring –

 

 

Nama                           : Drs. SUKIYANTO

Jabatan                         : GBS. PPKN

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 12 Oktober 1962

Pend. Terakhir               : S-1

Alamat                          : Ds. Kedungrejo – Modo

 

 

 

Nama                           : BAMBANG SISWANTO, S.Pd.

Jabatan                         : GBS P. Seni / BK

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 3 September 1982

Pend. Terakhir               : S-1

Alamat                          : Ds. Kedungpring

 

 

 

Nama                           : NUR SAID, S.Ag.

Jabatan                          : GBS PAI

Tempat/tgl lahir             : Bojonegoro, 8 April 1963

Pend. Terakhir               : S-1

Alamat                          : Damarsi-Sidodowo-Modo

 

 

 

Nama                           : PURNOMO, SH
Jabatan                          : GBS. PPKN

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 17 Mei 1971

Pend. Terakhir               : S-1

Alamat                          : Ds. Mekanderejo -Kedungpring

 

 

 

 

Nama                           : ZULFA ASMA FAKHRINA, SPJabatan                         : GBS. TIK

Tempat/tgl lahir             : Jombang, 18 Mei 1982

Pend. Terakhir               : S.1 Agribisnis UNMUH Malang

Alamat                          : Jl. Babat Jombang No.92 Kalen

 

 

 

 

Nama                           : RIRIS RESDIANA, S.Pd.Jabatan                         : GBS Biologi

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 22 Pebruari 1983

Pend. Terakhir               : S.1 Biologi UNESA Surabaya

Alamat                          : Ds. Blawirejo-Kedungpring

 

 

 

Nama                           : SUDARSO, S.Pd.
Jabatan                         : Staf Waka.Humas/GBS Penjas

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 13 April 1983

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Kandangrejo RT.03 RW.04

 

 

 

 

Nama                           : SULASTRI SUHONO, S.Ag.

Jabatan                         : GBS Sosiologi/BK

Tempat/tgl lahir             : Manado, 29 April 1972

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Tlanak RT.4 RW.01

 

 

 

Nama                           : DWI MIFTAKHUL MA’RUFAH, S.Si

Jabatan                         : GBS Kimia/Biologi

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 3 Maret 1980

Pend. Terakhir               : S-1

Alamat                          : Ds. Sidomlangean-Kedungpring

 

 

Nama                           : HARIS BUDIONO, ST.

Jabatan                         : GBS Fisika

Tempat/tgl lahir             : Magetan, 23 Juli 1975

Pend. Terakhir               : S-1

Alamat                          : Ds. Sidomlangean RT.01 RW. 02

 

 

 

Nama                          : MIFTAHUL FARIDA, S.Pd.

Jabatan                        : GBS Sejarah

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 27 Nopember 1981

Pend. Terakhir               : S-1

Alamat                         : Jl. Babat Jombang KM 09 Kalen

 

 

 

Nama                   : SARWONO HADI SAPUTRO, S.Kom

Jabatan                 : GBS TIK

Tempat/tgl lahir       : Lamongan, 5 Juli 1979

Pend. Terakhir        : S-1

Alamat                    : Ds. Kradenanrejo Kedungpring

 

 

Nama                          : JUNAEDI ABDILLAH, S.Pd.

Jabatan                        : GBS B. Inggris

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 12 Oktober 1981

Pend. Terakhir               : S-1

Alamat                          : Kauman – Kedungpring

Nama                           : M. ZAENAL HUSAINI, S.Pd.

Jabatan                         : GBS Geografi

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 28 Juni 1983

Pend. Terakhir               : S.1 Geografi UNESA Surabaya

Alamat                          : Babat

 

 

 

Nama                           : SARI OKTAVIA NINGRUM, S.Si

Jabatan                        : GBS Biologi

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 31 Oktober 1985

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Kandangrejo RT.03 RW.04

 

 

Nama                           : M. KHOIRIL ANSHOR,S.PdI

Jabatan                         : GBS P. Seni

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 21 Nopember 1988

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Kandangrejo RT.03 RW.04

 

 

 

 Nama                           : ASMAUL MUAWANAH,S.Si

Jabatan                          : GBS Fisika

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 28 Januari 1985

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Pule Modo Lamongan

 

 

 

Nama                           : M I N U K, S.Pd.
Jabatan                          : Bendahara Sekolah

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 10 Juni 1967

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Kandangrejo RT.01 RW.03

 

 

 

 

Nama                           : MUJIONO, S.Pd.

Jabatan                        : Kepala Tata Usaha

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 13 Agustus 1976

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Kandangrejo RT.02 RW.04

 

 

 

Nama                           : J U M A I T A, S.Pd.

Jabatan                         : Staf Tata Usaha

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 1980

Pend. Terakhir               : S.1

Alamat                          : Ds. Majenang

 

 

 

Nama                          : HERMIN LIAGUSTINA, S.Pd.

Jabatan                        : Staf Tata Usaha

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 15 Agustus 1977

Pend. Terakhir               : S-1 Administrasi Pendidikan

Alamat                          : Ds. Kedungpring RT.02 RW. 02

 

 

 

Nama                           : ANDRIK SISWANTO

Jabatan                          : Pustakawan

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 11 Maret 1989

Pend. Terakhir               : SMA

Alamat                          : Ds. Mojodadi Kedungpring

 

 

 

Nama                           : SUWITO

Jabatan                         : Security

Tempat/tgl lahir             : Madiun, 7 Mei 1969

Pend. Terakhir               : SMA

Alamat                          : Ds. Mekanderejo-Kedungpring

 

 

 

Nama                           : JOKO KUSMIANTO

Jabatan                          : Pembantu Umum

Tempat/tgl lahir             : Kediri, 2 Maret 1954

Pend. Terakhir               : SMP

Alamat                          : Ds. Kedungpring

 

 

 

Nama                           : B I S R IJabatan                         : Penjaga Malam

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 22 Agustus 1966

Pend. Terakhir               : SMA

Alamat                          : Ds. Kedungpring

 

 

Nama                            : DIDIN SETO ROSHADI
Jabatan                        : Laboran

Tempat/tgl lahir             : Lamongan, 21 Juni 1987

Pend. Terakhir               : SMA

Alamat                          : Ds. Majenang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: